Bęc Zmiana

DYSKUSJE: ARCHITEKTURA NIEZRÓWNOWAŻONA


Piramida, budynek zrealizowany i otwarty w Tiranie w 1988 roku jako Muzeum Envera Hodży, obecnie Międzynarodowe Centrum Kultury, fot. Joni Baboci

Czas: 8.03 (środa), godz. 18.30
Miejsce: Warszawa, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, III p.

W spotkaniu, które poprowadzi redaktor książki Kacper Pobłocki, udział wezmą: Łukasz Drozda – autor książek Lewactwo i Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzyMonika Komorowska z Wydziału Dialogu w Planowaniu stołecznego Biura Architektury, Małgorzata Kuciewicz – architektka z grupy projektowej Centrala, oraz Jakub Rok – asystent naukowy Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG UW).

Wydarzenie na Facebooku

 

Czas: 14.03 (wtorek), godz. 18
Miejsce: Gorzów Wielkopolski, MOS, ul. Pomorska 73

Spotkanie z redaktorką książki, Bogną Świątkowską, poprowadzi Marta Gendera – dyrektorka MOS.

Wydarzenie na Facebooku


Czas: 15.03 (środa), godz. 18
Miejsce: Zielona Góra, Instytut Sztuk Wizualnych UZ, ul. Wiśniowa 10

Spotkanie z Bogną Świątkowską.

Wydarzenie na FacebookuO książce:

Pojęcie niezrównoważenia pozwala na przyjrzenie się obszarom ograniczenia wyobraźni architektów, urbanistów, czy innych aktywnie (współ)tworzących przestrzeń, a równocześnie daje szansę szukania nowych, pożytecznych rozwiązań, które nie znają dotychczasowych granic. Niezrównoważenie rozumiane jest tu jako odejście od formatów i strategii wynikających z przyjętych poprawności projektowych, planistycznych, energetycznych, od wszystkich praw i zasad, które wyznaczają dziś normy przyjęte w budownictwie pierwszego świata, uformowanym wokół dominującej w XX wieku tradycji modernistycznej. 

Na zbiór Architektura niezrównoważona składają się m.in. esej Naomi Klein poświęcony globalnemu ociepleniu, rozmowy z naczelnymi architektami europejskich miast: Jonim Babocim (Tirana), Kristiaanem Borretem (Bruksela) i Janem Christiansenem (Kopenhaga), fragmenty książki Thomasa Sievertsa Zwischenstadt („Międzymieście”), a także teksty: Emilii Kiecko o megastrukturach, Agaty Twardoch o niezrównoważonej urbanizacji, Macieja Kowalewskiego o architekturze cmentarzy czy Łukasza Drozdy o dyktaturze kierowców.

Książkę można pobrać bezpłatnie na naszym Issuu lub poczytać na papierze w Biblioteka miejska Marzycieli i Rzemieślników.

Więcej informacji: www.synchronicity.pl
Katalog Biblioteki Miejskiej: https://bibliotekamir.libib.com/


Uczestnicy dyskusji:

Łukasz Drozda – politolog i urbanista. Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, gdzie w Instytucie Gospodarstwa Społecznego prowadzi badania nad wieloczynnikową waloryzacją przestrzeni. Wcześniej studiował w Instytucie Nauk Politycznych UW oraz gospodarkę przestrzenną na Wydziale Leśnym SGGW. Stały współpracownik „Le Monde Diplomatique – edycja polska” oraz stypendysta programu naukowych stypendiów doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni” (2015/16). Opublikował m.in. Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej (2015), Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy (2017).

Monika Komorowska – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 2007 roku zajmuje się partycypacją społeczną. Kieruje Wydziałem Dialogu w Planowaniu Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Malgorzata Kuciewicz – architektka, badaczka i współtwórczyni jednej z najciekawszych polskich pracowni architektonicznych CENTRALA //www.centrala.net.pl. Studiowała architekturę w Warszawie, Montpellier i Tampere, doświadczenie zdobywała w Berlage Institute w Amsterdamie i na warsztatach EASA. Laureatka nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych, autorka i współautorka indywidualnie zaprojektowanych wnętrz, obiektów architektonicznych, wystaw, a także projektów służących pobudzeniu refleksji nad przestrzenią miast. Zajmuje się badaniem, popularyzacją, a także działaniem na rzecz zachowania i rewitalizacji wartościowego dziedzictwa architektury i urbanistyki. 

Kacper Pobłocki – antropolog społeczny. Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu oraz w Centrum Europejskich Studiów Lokalnych i Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca doktorska pt. The Cunning of Class – Urbanization of Inequality in Post-war Poland została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów, a książka Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu, której jest współautorem, otrzymała Nagrodę im. Jerzego Regulskiego za upowszechnianie idei ładu przestrzennego. Jest także autorem książki Kapitalizm. Historia krótkiego trwania (Bęc Zmiana 2017).

Jakub Rok – absolwent ochrony środowiska i geografii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego oraz gospodarki przestrzennej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG UW). W 2012 roku uzyskał stopień magistra na kierunku gospodarka przestrzenna (tytuł pracy magisterskiej: Zagregowany wskaźnik zrównoważonego rozwoju lokalnego dla Polski). Od 2010 r. jest pracownikiem EUROREG-u, wcześniej pełnił funkcję asystenta w Akademii Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno- Gospodarczego. Uczestniczył w realizacji szeregu projektów naukowych, o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Realizował projekty zlecane m.in. przez Bank Światowy, Agendę ONZ ds. Rozwoju (UNDP), Komisję Europejską, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Narodowe Centrum Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Prowadził badania w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Brał udział w konferencjach międzynarodowych m.in. w Polsce, Islandii, Hiszpanii, Niemczech i Turcji.Organizatorzy: Fundacja Bęc ZmianaMarzyciele i Rzemieślnicy
Partnerzy: Biblioteka miejska Marzycieli i RzemieślnikówEUROREGMagazyn Miasta

Korzystając z serwisu internetowego Fundacji Bęc Zmiana wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.