OPEN CALL: 6 pomysłów na biblio-łączniki


Mikołaj Grospierre: Biblioteka, Synchronizacja. Coś, które nadchodzi, Fundacja Bęc Zmiana, Biblioteka Narodowa, 2011 

MOTTO: Biblioteki, podążając za zmieniającymi się oczekiwaniami społeczeństwa, organizują różnego rodzaju imprezy dla użytkowników (np. literackie, okolicznościowe). W 2016 roku odbyło się 291,7 tys. takich imprez (w 2015 – 317,4 tys.), z czego najwięcej (97,0%) zorganizowano w bibliotekach publicznych. W takich zajęciach wzięło udział łącznie 7,9 mln uczestników (2015 – 7,7 mln).
Źródło: Kultura 2016 – informacje i opracowania statystyczne przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Ośrodek Statystyki Kultury Urzędu Statystycznego w Krakowie

Ze statystyk i badań, jakie w tym roku prezentowaliśmy na naszych łamach, wynika, że biblioteki są najczęściej odwiedzanymi instytucjami kultury. Na ich terytorium przecinają się ścieżki różnych grup użytkowników, którzy mimo różnic – między innymi upodobań i gustów – korzystają z tego samego księgozbioru. Z badań segmentacyjnych uczestników kultury przeprowadzonych w 2016 roku przez SMARTSCOPE na zamówienie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Historii Polski i Muzeum Chopina wynika, że aż 9,8% badanych zadeklarowało wizytę w bibliotece lub czytelni przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku.

To najwyższy wynik ze wszystkich możliwych odpowiedzi – pisaliśmy o tym w NN6T #111. Dla porównania wizytę w teatrze w ostatnim roku zadeklarowało 2% rozmówców, a tylko 1% Polaków twierdzi, że regularnie korzysta z instytucji sztuki (według raportu Wizualne niewidzialne przeprowadzonego przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie).

Biblioteka wydaje się więc idealnym miejscem do komunikacji ze znaczącą grupą uczestników kultury – miejscem, w którym może nastąpić skuteczne przekazywanie informacji o programie kulturalnym realizowanym przez pobliskie instytucje.

Open call
Celem ogłaszanego przez nas naboru jest wydobycie pomysłów na sposoby dotarcia z informacją kulturalną do czytelników i czytelniczek bibliotek.

Przez informację kulturalną rozumiemy wszelkie treści dotyczące sektora kultury, które zwiększają zainteresowanie lub prawdopodobieństwo uczestnictwa w kulturze – programy wydarzeń realizowanych przez muzea, galerie, organizacje pozarządowe czy inicjatywy twórcze.

Zaproponowane pomysły powinny:

  • - uwzględniać codzienny rytm pracy biblioteki,
    - mieć charakter działań nieskomplikowanych we wdrożeniu,
    - mieć charakter cykliczny,
    - być realistyczne realizacyjnie,
    - być realistyczne kosztowo (zarówno instytucje kultury, jak i biblioteki dysponują skromnymi budżetami).

Pomysły powinny mieć formę pisemną, ich objętość powinna wynosić od 2700 do 5400 znaków ze spacjami.

Propozycje mogą zawierać maksymalnie 3 wizualizacje pomysłów (JPEG o rozdzielczości 300 dpi, max. 2 MB każdy).

Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojek – dyrektorka Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Jakub Supera – pomysłodawca akcji, Bogna Świątkowska – redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni” z nadesłanych propozycji wyłoni 6 najciekawszych pomysłów, które zostaną opublikowane na łamach NN6T.

Kryteria oceny:
- przewidywana skuteczność dotarcia z informacją kulturalną do czytelników i czytelniczek biblioteki,
- uwzględnienie nawyków czytelników i czytelniczek korzystających z przestrzeni bibliotecznych,
- powiązanie pomiędzy zainteresowaniami czytelników i czytelniczek a proponowanym programem różnych instytucji,
- realistyczny charakter propozycji,
- uniwersalność rozwiązań.

Autorki / autorzy wyróżnionych zgłoszeń otrzymają wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto.

Prace należy nadsyłać nie później niż do 15.12 na adres nn6t@beczmiana.pl z dopiskiem: „6 pomysłów”.

Korzystając z serwisu internetowego Fundacji Bęc Zmiana wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.