KULTURA I ROZWÓJ / WARSZAWA, 25.11

Celem konferencji organizowanej przez Instytut Studiów Zaawansowanych jest odsłonięcie praktyk i aktywności kulturalnych pomijanych w dominujących opisach przestrzeni kultury oraz wskazanie przypadków pozytywnego oddziaływania kultury na system społeczno-gospodarczy. Program Kultura i rozwój stawia sobie zadanie stworzenia mapy nowych praktyk kulturowych oraz scharakteryzowanie ich pod kątem oddziaływania pro-rozwojowego.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki analizy sześciu studiów przypadku (Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4, Fundacja Cohabitat, Koło Gospodyń Wiejskich, Praska Biblioteka Sąsiedzka, Stowarzyszenie De-novo, Teatr Łaźnia Nowa), zrealizowanych pod opieką prof. Jerzego Hausnera przez zespół jego seminarzystów, doktorantów i współpracowników oraz konkluzje płynące z programu badawczo-konwersatoryjnego Fraktale, prowadzonego przez Edwina Bendyka.

Uczestnicy Konferencji spróbują odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób nowe praktyki kulturowe zorientowane na upodmiotowienie, wspólnotowość, partycypację i społeczną trwałość przyczyniają się do podniesienia jakości życia obywateli?

Konferencja zakończy się pokazem spektaklu w reżyserii Michała Borczucha Lepiej tam nie idźmy. Zmiany. Centralne miejsce zajmuje w nim dzieciństwo, z perspektywy którego opisuje się współczesną kulturę.

25.11
WARSZAWA, Marzyciele i rzemieślnicy. Dom innowacji społecznych, ul.  Bracka 25
WWW.KRYTYKAPOLITYCZNA.PL

 

Korzystając z serwisu internetowego Fundacji Bęc Zmiana wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.